DOLAR33,0702% 0.01
EURO36,2010% -0.03
STERLIN43,0176% -0.07
FRANG37,3362% -0.24
ALTIN2.618,23% 0,15
BITCOIN63.537,26-1.788
reklam

TEKNİK ELEMAN ALINACAK

Giresun il Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Giresun’da uygulanmakta olan Halk Elinde Küçükbaş (Karayaka Koyunu) Islah Projesi’nde yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 1 (bir) personel alınacağı duyuruldu.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
TEKNİK ELEMAN ALINACAK
reklam

Giresun il Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Giresun’da uygulanmakta olan Halk Elinde Küçükbaş (Karayaka Koyunu) Islah Projesi’nde yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 1 (bir) personel alınacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Giresun il Tarım ve Orman Bakanlığı ‘ndan yapılan açıklama şöyle;

“HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ (KARAYAKA KOYUNU) ISLAH PROJESİ” KAPSAMINDA TEKNİK ELEMANALIMI YAPILACAKTIR

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde İlimizde uygulanmakta olan Halk Elinde Küçükbaş (Karayaka Koyunu) Islah Projesi’nde yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 1 (bir) personel alınacaktır.

Giresun İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde istihdam edilecek teknik personelde aranacak şartlar ve başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

Proje Teknik Elemanı olarak istihdam edileceklerde aranacak şartlar:

a) T.C. Vatandaşı olması

b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvancılık Alanı) mezunları olması,

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),

g) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) Müracaat dilekçesi,

b) Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti,

c) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

d) İkametgâh belgesi,

e) Sürücü belgesi,

f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,  

g) Sabıka kaydı belgesi,

h)Sağlık raporu.

Müracaat Yeri ve Zamanı:

Müracaatların 02.01.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan müracaat kabul bürosuna (Hayvancılık Destekleme Birimi) şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Mülakat sınavı Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Mülakat sınavı tarihi ve saati müracaatların bitiminden sonra belirlenecektir.  

Değerlendirme ve Seçim

Müracaatlar üzerinde İl Müdürlüğü tarafından ön incelemeler yapılır ve başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları kabul edilmez. Müracaatları kabul edilen adayların dosyaları Proje Yürütme Kurulu üyeleri tarafından mülakat öncesi yeniden değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyan adaylar mülakat sınavına alınır. Bir asil ve bir yedek Proje Teknik Elemanı (PTE) belirlenir.

Sözleşme

Asil olarak belirlenen Proje Teknik Elemanı’na, yetiştirici temsilcisi yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil Proje Teknik Elemanı 15 (on beş) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Tebligat elden imza karşılığında da yapılabilir. Yetiştirici temsilcisi ve Proje Teknik Elemanı arasında imzalanacak olan sözleşme, Proje Lideri’nin uygun görüşü ile İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce mevzuata uygunluk kontrolü yapılan sözleşme, onaylanmak üzere üst yazı TAGEM’e gönderilir. Proje Teknik Elemanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 23.12.2019

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

YORUM YAP