DOLAR32,8667% 0.04
EURO35,6896% -0.01
STERLIN42,3850% -0.1
FRANG36,8874% 0.08
ALTIN2.552,19% 0,28
BITCOIN65.935,09-0.951
reklam

Kıyı Balıkçılığını Destekleme

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2019/47)” 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
reklam

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2019/47)” 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır.

Gerekli şartları yerine getiren balıkçılarımıza, Bakanlar Kurulunun “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ı gereğince verilecek destek miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi (TL/Gemi Adedi)
0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri 750
5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri 1.000
8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı gemileri 1.250

Müracaat usûl  ve şartları:

(1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22/11/2019 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine Ek-1’de yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulur.

(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.

(4) Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen balıkçılarımız İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğüne veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat edebilirler.

İlgililere duyurulur.

Kaynak: Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

YORUM YAP