Kadastro Güncelleme Çalışması Yapılacak!

Yayınlanma Tarihi :

Ordu Kadastro Müdürlüğünce, 2020 yılı içinde programa alınan 6 ilçeye bağlı 52 mahallede kadastro güncelleme çalışmalarına başlandı.

3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a maddesi gereğince yapılacak güncelleme çalışmaları; Altınordu İlçesinde; Aziziye, Bucak, Düz, Güzelyalı, Kirazlimanı, Nizamettin, Saray, Selimiye, Subaşı, Karşıyaka, Şirinevler, Bahçelievler, Akyazı, Şahincili, Şarkiye, Taşbaşı, Yeni, Zaferimilli, Bayramlı, Yeşilköy mahalleleri ve Kabadüz İlçesinde; Gülpınar, Yeşilada mahalleleri ve Ulubey İlçesinde;  Yeni, Durak, Çatallı, Çukurçonkara, Gündüzlü, Karakoca, Yenisayaca mahalleleri ve Perşembe İlçesinde;  Alınca, Aziziye, Beyli, Bolatlı, Çaytepe, Çerli, İstanbulboğazı, Kurtuluş, Tepecik, Kırlı, Medreseönü, Gündoğdu mahalleleri ve Akkuş İlçesinde; Akpınar, Subaşı, Yenimahalle, Yazlıkbelen, Merkez, Salman mahalleleri ve Çaybaşı İlçesinde; İlküvez, Aşıklı Çakıllı, Cevizliyatak, Taşkesiği, Mollalı mahallelerinde yürütülecek.

Yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, “3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları ile; en az bir ada-mevki bazında veya dış sınırlar teknik belgeleriyle uyumlu sabit veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesi, güncelleme alanlarında intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesi sağlanacaktır” dedi.

 

Kadastro Müdürlüğünce yapılacak çalışmalarda vatandaşların duyarlı olmalarını ve güncelleme çalışmalarını yürüten personellere yardımcı olmalarını isteyen Muhammet Akyazı,  çalışmaların verimli olması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

 

1 – Çalışmalara ilan edilen günde iştirak edilmesi iştirak edilemiyorsa ölçü ekiplerine ölçü esnasında sınırlarını bilen yakınlarının gösterimleri sağlanması,

2 – Sınırlarında doğal işaretli olmayan kısımlarının belirgin hale getirilmesi için işaret konulması,

3 –Daha önceden tespit edilen hataların teknisyenliğe bildirilerek doğru şekilde ölçüm yapılmasının sağlanması,

4 – Nizalı parseller arsında yani mülkiyetler arasında sınır itilafı var ise sebeplerini açık bir şekilde görevli teknisyene bildirerek nizalı kısımları göstererek ölçtürülmesi,

5 – Yeni açılan yolların ölçü esnasında gösterilmesi söz konusu yollarında muvafakat verilmesi halinde paftalara işlenmesinin sağlanması,

6 – Ellerinde mahkeme kararları ve hukuki belgeleri olan vatandaşların bu belgeleri görevli teknisyene verilmesi,

7-  İntikal işlemleri için çalışmalar sırasında; tapu kayıt sahibinin ve/veya sahiplerinin mirasçıları tarafından veraset belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi,

            8 – Tapuda kayıtlı parsel malikleri veya bunların mirasçıları arasında taksim yapıldığına yönelik noterden düzenlenmiş bir sözleşmenin ibrazı ya da tüm malik veya mirasçılarının ekip huzurunda rızalarını beyan etmeleri halinde, kadastro güncelleme tutanağına imzaları alınmak suretiyle taksime göre tespit yapılabilir. Taksim ve ifrazen taksim işlemlerinde 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara uyulması,

 9- Çalışmalar tamamlandığında yapılacak olan 15 günlük bilgilendirme ilanında arazi durumları değerlendirilerek bilgi ve belgelere göre itiraz işleminin kadastro müdürlüğüne yapılması ve yapılacak komisyon çalışmalarına iştirak ederek itirazların bildirilmesi,

10 – Bilgilendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan bir aylık kesin askı ilanlarında hata ve eksikliklerin fark edilmesi halinde ilan süresi içerisinde ilgili kadastro mahkemesine dava açmaları gerektiğinin bilinmesi,

Basın No: