Avrupa Birliği Türk Fındığında Aflatoksin kontrollerini kaldırdı « Bulancak Ajans

28 Mart 2023 - 18:57

Avrupa Birliği Türk Fındığında Aflatoksin kontrollerini kaldırdı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip SEVİNÇ yapmış olduğu açıklamada,

Avrupa Birliği Türk Fındığında Aflatoksin kontrollerini kaldırdı
Son Güncelleme :

28 Aralık 2021 - 10:05

2002 yılından bu yana Türkiye menşeli fındık ve mamullerine Avrupa Birliği (AB) sınır kapılarında uygulanmakta olan zorunlu aflatoksin kontrollerine 17 Aralık 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan tüzük değişikliği ile tamamen son verildiğini duyurdu.

Türk fındığına yönelik olarak AB tarafından 2002 yılında başlatılan aflatoksin kontrolü uygulaması üzerine ihracatçılar olarak hemen bir durum tesbiti yaptıklarını vurgulayan Sevinç, sözkonusu uygulamanın en büyük fındık ithalatçımız konumundaki AB’ye yönelik ihracatımıza getireceği ciddi olumsuzlukların yanı sıra, sadece ülkemiz menşeli fındıklara uygulanmakta olması nedeniyle rakip üretici ülkeler lehine haksız bir rekabet oluşturacağı ve rakiplerimizi daha çok fındık üretmeye teşvik edeceği gerçeğinden hareketle, fındık ihracatçıları olarak hemen çalışmalara başlamış olduklarını hatırlattı.

Ürünün kendisinden kaynaklanmayan ve hasattan ihracata kadar geçen süre içerisinde; daldan düşen fındıkların uzun süre yerde bırakılması, iyi kurutulmaması, kurutulmadan naylon çuvallara koyulması, uygun şartları taşımayan depolarda bekletilmesi gibi basit ama önemli hataların aflatoksin oluşumuna neden olabildiğinin anlaşılmasından sonra, öncelikle afiş, gazete ilanları, broşür gibi materyaller ve yerel tv’lerde yayınlanan spotlarla üretici ve ilgili paydaşların hasatta ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilinçlendirme çalışmalarında bulunduklarını vurgulayan Sevinç,  gerek AB nezdinde gerekse ulusal ve uluslararası platformda ikna edici olabilmek için Fındık Tanıtım Grubu olarak “Fındıklarda Aflatoksin Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin ve Önleyici Tedbirlerin Belirlenmesi” isimli  3 yıl sürecek bilimsel bir projeyi TÜBİTAK ile birlikte 2002 yılında hayata geçirdiklerini anımsattı.

Proje bitiminde elde edilen verilerden hareketle başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşların aldığı tedbirlerin, üretim miktarının büyüklüğüne kıyasla gayet az sayıda görülen aflatoksin vakalarının insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde minimize edilmesini sağladığını ve sürekli olarak gerekli kontrollerin yapılmaya devam edildiğini dile getiren İlyas Edip Sevinç, esasen AB ile her yıl düzenli olarak yapılan “AB-Türkiye  Fındık İşbirliği Toplantıları”nda da  söz konusu uygulamaya son verilmesi talebiyle konunun ülkemiz tarafından gündeme getirilmekte olduğuna atıf yaptı.

Tüm bu çabaların sonucunda, 17.12.2021 tarihli AB Resmi Gazete’sinde yayınlanan ve “Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı” vurgusuna da yer verilen bir tüzük değişikliği ile 2002 yılından beri Türkiye menşeli fındık ve mamullerine uygulanmakta olan aflatoksin kontrollerinin sona erdirilmiş olduğunu kamuoyuna açıklamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden İlyas Edip Sevinç, başta ürünün gerçek sahibi üreticilerimiz olmak üzere, sahip oldukları modern işleme tesisleri sayesinde riskleri minimize etmekte proaktif davranan fındık sanayici/ihracatçıları ile Tarım Bakanlığı’nın elde ettiği bu başarının takdire şayan olduğunu dile getirdikten sonra “Üreticilerimiz başta olmak üzere tedarik zincirinin her halkasındaki paydaşların, bu başarının elde edilmesinde gösterdikleri  hassasiyeti özenle devam ettireceklerinden emin olduğumuzu belirtmek isteriz” diyerek sözlerine son verdi.