Hemşerimiz Ercan Türk Önemli Görevde… « Bulancak Ajans

29 Eylül 2023 - 11:00
Hemşerimiz Ercan Türk Önemli Görevde…
Son Güncelleme :

05 Temmuz 2023 - 13:28

Daha önce de bakanlığın çeşitli kademelerinde önemli görevler yapan Türk’e başarılar dileriz.

Ercan TÜRK kimdir?

1970 yılında Giresun’un Dereli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Dereli’de, ortaöğrenimini Giresun’da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünde Lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Teftişi Ana Bilim Dalı’nda yaptı ve “Cumhuriyet Döneminde Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütündeki Yapısal Değişmeler” konulu tez çalışmasıyla “Eğitim Yönetimi Bilim Uzmanı” oldu.

1988 yılında kamu görevine başladı. Meslekî yaşamı süresince değişik unvan ve görevlerde bulundu. Görevleri ile ilgili konularda çok sayıda kursa ve seminere kursiyer, öğretim elemanı ve eğitim yöneticisi olarak katıldı. Eğitim ve yönetim alanında yürütülen bazı önemli proje ve çalışmalara katkıda bulundu ve bazılarını bizzat yönetti.

Finlandiya, Belçika, Almanya, Malezya, Singapur, Dubai, İspanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Suudi Arabistan, Kenya ve İsviçre’de inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Akademik alana ve sınavlara yönelik bireysel çalışma ve ortak yayın olarak 11 kitabı bulunmaktadır. “Millî Eğitim Bakanlığında Yapısal Değişmeler: Türk Eğitim Sistemi”, “Millî Eğitim Mevzuatı”, “Eğitimde Stratejik Planlama”, “Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki Gelişmeler”, “Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi” adlı kitaplarının yanında, “Aklın Yolu Bir” isimli basıma hazır bir çalışması bulunmaktadır. Yayımlanmış eserlerinden, “Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi” adlı kitabı bazı üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Çeşitli yayın organlarında çok sayıda makalesi ve akademik yazıları yayınlanmıştır.

Eğitim politikası, eğitim planlaması, stratejik yönetim ve planlama, strateji geliştirme konuları uzmanlık alanları olup, eğitim-öğretim ve yönetime dair çalışmalarına devam etmektedir.

Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu, üye ve yönetici sıfatıyla görevi bulunmaktadır. Evli, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 21.11.2011 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Grup Başkanı olarak atandı.

22.11.2011 tarihinde görevlendirildiği Ortaöğretim Genel Müdürlüğü makamına 24.04.2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşterek Kararname ile asaleten atandı.

MEB/Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi (2019-2023) olarak görev yaparken bu defa Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine atandı.

Haber:Ercan Türk