Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararlar Aldı! « Bulancak Ajans

1 Haziran 2023 - 22:15

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararlar Aldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yeni kararlar alındı.

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararlar Aldı!
Son Güncelleme :

31 Mart 2021 - 23:19

Alınan bu kararlara istinaden, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Mart Salı günü Valimiz Sayın Enver Ünlü Başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda  “yeni kontrollü normalleşme sürecine”  ilişkin bazı yeni kararlar alınarak uygulamaya konuldu.

Bilindiği üzere; 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince, yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kurallar, illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlenmişti. Belirlenen bu kriterlere göre de ilk günden itibaren “Çok Yüksek Risk Grubunda” yer ala Giresun ili son değerlendirmelere göre de yine “Çok Yüksek Risk Grubunda” yer aldı.

29 Mart 2021 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde; 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilerek yeni kararlar alındı.

Alınan bu kararlara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgesi gereğince, yeni bir karar alınıncaya kadar “Çok Yüksek Risk Grubunda” yer alan ilimizde, “yeni kontrollü normalleşme sürecine” uyum çerçevesinde, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 30 Mart 2021 tarih ve 2021/27 sayılı kararı ile yeni uygulamalar getirildi.

Alınan Karar gereğince;

  • Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek; Hafta içi saat 21:00–05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,
  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise Cuma günü akşam saat 21:00’de başlayıp Pazartesi günü sabah saat 05:00’de bitecek şekilde uygulanmasına,
  • Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesinde belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
  • Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde” yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılmak suretiyle 07:00-19:00 saatleri arasında, aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmek suretiyle müşteri kabul edilmesine,
  • Yeme-içme yerlerinin 19:00-21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günlerinde ise 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verilmesine,
  • Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metre kare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azamı kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum / kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına,
  • Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgemizle belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,
  • Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerinde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçı/misafir alınmaması kaydıyla 9.00- 19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,
  • İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
  • İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesiyle temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

Toplantıda ayrıca; Alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına da karar verildi.