DOLAR32,5352% 0.03
EURO35,0169% 0.3
STERLIN41,4504% 0.19
FRANG36,7992% 0.01
ALTIN2.434,51% -0,03
BITCOIN64.798,020.428
reklam

Akıllı Kuş İki Ayağıyla Tuzağa Düşermiş!

Bu yazımız, 16 Ekim 2022 günü yapılan TÜRMOB Genel Kurulu üzerine peş peşe yazdığımız dördüncü yazı oluyor.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Akıllı Kuş İki Ayağıyla Tuzağa Düşermiş!
reklam

Akıllı Kuş İki Ayağıyla Tuzağa Düşermiş!

Bu yazımız, 16 Ekim 2022 günü yapılan TÜRMOB Genel Kurulu üzerine peş peşe yazdığımız dördüncü yazı oluyor. Önceki yazılarımızda seçim sonuçlarının ve üyelerin iradelerinin nasıl çarpıtıldığını gördük. Bu konuda yazdığımız yazı ve görüşmelerle arkadaşlarımızı hak arama konusunda uyararak haklarını almalarını temin ettik. 4 Kasım 2022 tarihli YSK kararı ile verilen mazbataların iptal edilmesini temin ederek bugün Gölbaşı İlçe Seçim Kurulunun yeni mazbatayı hazırladığını da görmenin sevincini yaşıyoruz.

Ancak bu süre zarfında 3568 sayılı meslek yasamızı ve ilgili yönetmeliği yeterince incelemediğimizi de görmüş olduk. 3568 sayılı yasada tek değişiklik yapan 5786 yasanın ana fikrini biz hazırlasak da bazı derin eller kanunun 35, 38 ve 39 maddelerinde önemli değişiklikler yapmışlar. Bu maddelerde değişiklik yapılırken bizim yeterince fark edemediğimiz bu düzenlemeler bugün ortaya çıkan karışıklıkların ana nedeni olmuştur.

Bugünkü yazımızın konusu Birlik Denetleme Kurulunun teşekkülüne ait olan 39 maddesidir. Bu maddenin eski ve yeni halini incelediğimizde meslek mensuplarının %95’ini teşkil eden SMMM’lerin ustaca devre dışı bırakıldığını görüyoruz. Maddenin önceki halinde kurulun bir YMM ve iki SMMM’den oluşacağı açıkça yazılırken değişiklikten sonra kurulda en az bir YMM olması zorunludur denilerek YMM’lerin birden fazla olacağı zımnen kabul edilmiştir. Hatta maddenin önceki halinde yeterli sayıda YMM olmaması halinde bütün üyelerin SMMM olabileceği yazılıyordu. Durup dururken buna neden gerek duyulduğunu da anlamamız mümkün değil. 

Birlik Denetleme Kurulu
Madde 39 

(5786 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

(5786 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Birlik Denetleme Kurulu; Genel Kurulun üyeleri arasından iki yıl için seçilecek, biri yeminli mali müşavir, ikisi de serbest muhasebeci mali müşavirden olmak üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Üyeler arasında yeterli sayıda yeminli mali müşavir yoksa eksiklik serbest muhasebeci mali müşavirden tamamlanır

Yukarıda 3568 sayılı kanunun yeni hali ile eski hali karşılaştırılınca yapılan fecaat düzeyindeki bu düzenleme ile meslek yönetimi tamamen YMM’lerin kontrolüne bırakılmıştır. Yapılan düzenleme bununla kalsa iyiydi. Yapılan yönetmelik düzenlemesinde ise daha da ileri gidilerek kurulun başkanlığı da kurul içindeki üç kişiden biri olan YMM’ye bırakılmıştır. Bu düzenleme kanunun ve anayasanın ruhuna aykırıdır. Ortada bir kurul varsa her üyenin oyu eşit olmalı değil mi? Bu durum diğer iki kişinin oyunun hiç önemli olmadığının göstergesidir. Bu konudaki düzenleme ise aşağıdadır.

Birlik Denetleme Kurulunun Teşekkülü 

Madde 38- ….

Denetleme Kuruluna seçilen Yeminli Mali Müşavir, Denetleme Kurulunun Başkanıdır. Denetleme Kurulunda birden fazla yeminli mali müşavir varsa, Denetleme Kurulu üyeleri gizli oyla kendilerine bunlardan birini başkan olarak seçerler.

Yönetmelikteki düzenleme bununla da yetinmeyerek kurul içinde birden fazla YMM bulunmasına da cevaz vererek kurulda birden fazla YMM varsa diyerek kanuna ve demokrasiye aykırı bir düzenlemeye daha imza atmıştır. 

Şimdi ortaya çıkan durum akıllı kuşun aklını karıştırmış ve Ankara’da soğuk Kasım rüzgârların esmesine neden olmuştur. Çağdaş Grup 3-0 kazandık diye zil çalıp oynarken ve diğer grupları bertaraf etmek için oyun içinde oyun kurarken üçüncü sıraya koydukları YMM üyelerinin yerine Meslekte Birlik Grubu’ndan Kemal Tığoğulları seçilmiştir. 2016 seçimlerinde denetleme kuruluna üç gruptan üç ayrı üye seçilmiş ve ilginç bir durum oluşmuştu. Bu seçimlerde YMM üyesini ve yönetmelik gereği kurul başkanlığını kaybeden Çağdaş Grup içinde belki de kaybedilen 2 yönetim kurulu üyeliğinden çok kavga çıkaracaktır.

Atalarımız hiç boşuna konuşmazlar; akıllı kuş iki ayağı ile tuzağa düşermiş. Mevsim soğuk ve hava sisli, kaşkolu biraz daha sıkı sarma zamanıdır. 

YORUM YAP