DOLAR32,5900% 0.34
EURO34,8687% 0.36
STERLIN40,6316% 0.06
FRANG35,8626% 0.71
ALTIN2.507,65% 0,93
BITCOIN2.125.5441.805

Talipli Kayık Çekek Yeri Kiraya Verilmek Üzere İhaleye Çıkıyor

Bulancak İlçesi, Talipli Köyünde bulunan ve kira süresi sona eren Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki toplam 29.000 m² yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verileceği duyuruldu.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Talipli Kayık Çekek Yeri Kiraya Verilmek Üzere İhaleye Çıkıyor

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle; İlimiz, Bulancak İlçesi, Talipli Köyünde bulunan ve kira süresi sona eren Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki toplam 29.000 m² yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir. Talipli Kayık Çekek Yerinin kiralanması için gerekli izinler alınmış olup İl Müdürlüğümüzce çekek yerinin kiralama işlemlerine başlanmıştır.

Talipli Kayık Çekek Yerinin kiralama işlemleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Balıkçı Barınağı Yönetmeliği ve Balıkçı Barınakları Genelgesi kapsamında 25.04.2022 Pazartesi günü saat 10:30’da Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Mevzuat gereği kiralama işlemi barınağın bulunduğu mülki idare sınırları içerisinde kurulan ve iki yılı aşkın süredir faaliyette bulunan su ürünleri kooperatifleri veya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren kooperatif birlikleri ya da üretici birliklerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilecektir.

Mülki İdare ve İl sınırları içerisinde birden fazla iki yılı aşkın süre faaliyette bulunan su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birlikleri ya da üretici birlikleri bulunması ve bunların ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin olması halinde, gerekli şartları taşıyanların aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak ortaklaşa kiralamayı istemeleri durumunda, barınak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlık usulüyle bu ortaklığa, anlaşma olmaması halinde Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihale ile, İlan edilen 30 (Otuz) günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden ya da üretici birliklerinden talep gelmemesi veya istenen şartları taşımamaları nedeniyle kiraya verilememesi durumunda, amacına uygun işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince İl Müdürlüğümüzce, gerçek veya tüzel kişilere ihale ile kiraya verilecektir.

Talipli Kayık Çekek Yerinin ilk yıl tahmini kira bedeli 19.200 TL‘dir. Geçici teminat bedeli: 5.760,00-TL (beşbinyediyüzaltmış TL)’dir.

İhalede geçici teminat dışında ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacaktır

İsteklilerden aranacak belgeler;

A) Kooperatifler için;

1) İhale Başvuru Dilekçesi,

2) Kooperatif ana sözleşmesi (Birden fazla kooperatif aralarında anlaşıp kiralama yapmaları durumunda her kooperatif için bu sözleşme ayrı ayrı istenir),

3) Yetki Belgesi  ( ihaleye katılım için kooperatif karar defterinde yetki verildiğini gösterir onay ve imza sirküleri),

4) Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası.

B) Gerçek Kişiler için;

1) İhale Başvuru Dilekçesi,

2) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

3) İmza beyannamesi veya imza sirküleri,

4) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

5) İkametgah belgesi ve tebligat için adres göstermesi.

C) Şirketler için;

1) İhale Başvuru Dilekçesi,

2) Ticaret ve sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi,

3) Tebligat için adres göstermesi,

4) Şirketin veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekaletnamesi ile imza sirküleri,

5) Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair yazı.

 

İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülüp temin edilebilir. Ayrıca ihale ilanı Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün https://giresun.tarimorman.gov.tr/ adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir.

İlanen duyurulur. ” denildi.

YORUM YAP