DOLAR32,5038% 0.08
EURO34,7826% -0.12
STERLIN40,2943% -1.04
FRANG35,7169% 0.28
ALTIN2.499,53% 0,61
BITCOIN2.112.797-0.336

Giresun İli Tarımsal Üretim Planlaması Yapıldı!

Yayınlanma Tarihi : Google News
Giresun İli Tarımsal Üretim Planlaması Yapıldı!

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun İli Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Yapıldığını duyurdu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle; ”Giresun İli Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı 14 Mart 2024 tarihinde İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlama  Koordinatörü Sebahattin Keskin, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Cem Ceylan, Strateji Geliştirme Başkanlığında  görevli Veteriner Hekim Yusuf Fidan, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü   Dr. Muhammet Angın, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Bakanlığımıza bağlı tüm kurum/kuruluşların yöneticileri, Şube ve İlçe Müdürlerimiz ile teknik personel katılım sağladı.

Toplantıda, ülkemizde tarımsal üretim planlaması ve çeşitli  sektörel stratejiler üzerine görüş alış verişinde bulunuldu ve Giresun ilinde tarım sektörünü  daha verimli  ve sürdürülebilir bir hale  getirme yolunda atılan önemli  bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Dr. Muhammet Angın  “Bakanlığımız, 05 Nisan 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  kanun ile ülkemiz tarımını planlama adına çok önemli adımlar atmıştır. Yapılan bu planlı üretim ile arz güvenliği sağlanmış olacaktır. Arz ve talep miktarını dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği belirlenecektir.” Dedi.

İl Müdürü Angın  “Ülke  ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi, ihtiyaç duyulan miktarda ürünün, en uygun yerde üretilmesi ile birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde çiftçilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, çiftçilerimizin refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması,  iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı temin edilerek suyu merkeze alan bir bitkisel üretim planlamasının amaçlandığını vurguladı” ve “Giresun İlinde  yaklaşık 1 milyon 177 bin 290 dekar alanda yetişen  fındık ürünü  olduğunu fındık ve bazı özel kanunu olan ürünlerin bu planlamadan  muaf olduğunu belirtti. Bu planlama ile özellikle iç kesimde ki üç ilçede (Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk) tarla tarımının yapıldığı alanlarda önemli olduğunu, buralarda havza bazlı üretim modeliyle veya sözleşmeli tarım uygulaması ile toprağın nadasa bırakılmadan münavebe yöntemi ile bitkisel üretimi planladıklarını, ayrıca hayvansal üretim ve su ürünlerinde verimi ve kaliteyi artırıcı projeler ile gıda arzını sağlamayı planlamakta olduklarını” söyledi.

Toplantının başkanlığını yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz  “Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı artırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da artırmıştır. Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için ilk adımları artıyoruz. Bu kapsamda Anayasanın 45 inci maddesinde belirtilen “tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak” amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanununda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği’ 14 Eylül 2023’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’na iletecekleridir. Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlenmeler yapılmaktadır. 

Bakanlık merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir. Bu amaçla 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Şubat ve Mart aylarında ve bugün 14 Mart 2024 tarihinde Bakanlık ilgili birimlerinden Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve uzmanların katılımıyla oluşturulan bir ekip ile Giresun İl Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirmektedir. Bu süreçte yaklaşık 45 ilimiz fiilen ziyaret edilecek olup diğer illerimizle çevrimiçi toplantılar yapılarak yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.” Dedi.

Katılımcıların kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki görüşlerini sunmaları ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı sona ermiştir.”

YORUM YAP