2022 Yılı Tarımsal Desteklemeleri Açıklandı « Bulancak Ajans

22 Mart 2023 - 22:35

2022 Yılı Tarımsal Desteklemeleri Açıklandı

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 20.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine verilecek önemli destek kalemleri şöyledir.

2022 Yılı Tarımsal Desteklemeleri Açıklandı
Son Güncelleme :

21 Ekim 2022 - 18:28

​2022 Yılı Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız…

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 20.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine verilecek önemli destek kalemleri şöyledir.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

·    Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.

·    Mazot ve Gübre Desteği: 2022 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

Ürünler Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Toplam

Destek

(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 75 46 121
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 75 21 96
Kanola 88 21 109
Patates, Soya 125 21 146
Fındık, Dane Mısır 62 21 83
Yem Bitkileri 94 21 115
Aspir 76 21 97

 

Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 50 TL olarak ödenir.

     Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2022 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Organik Tarım Desteği Sertifika Türü (TL/da)
Birinci Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 100
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 50
İkinci Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 40
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 20
Üçüncü Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel/Üretici Grubu) 10
Organik Hayvancılık Desteği (TL/Kovan)
Arılı Kovan 15

 

İyi Tarım Desteklemeleri: İyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği Sertifika Türü (TL/da)
1.Kategori Ürünler Örtüaltı Üretim Bireysel Sertifıkasyoıı 150
Grup Sertifikasyonu 75
Açıkta Üretim Bireysel Sertifıkasyon 50
Grup Sertifıkasyonu 25
2.Kategori Ürünler Bireysel Sertifıkasyon 40
Grup Sertifıkasyonu 20
3.Kategori Ürünler Bireysel ve Grup Sertifıkasyon 10

 

·      Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 200 TL destekleme ödemesi yapılır.

·      Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 20 TL destekleme ödemesi yapılır.

·      Yem Bitkileri Desteği: Yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

Yem Bitkileri Üretim Desteği TL/da/Yıl
Korunga 90
Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu /Kuru) 60
Silajlık Ekilişler (Sulu) 100
Yapay Çayır Mera 150
Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90
 Kuru Ekilişler 40

 

Yurtiçinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifıkalandıran, yurtiçinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2022 yılında ürettikleri sertifikalı tohumluklar ile orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine aşağıda belirtilen miktarlarda yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği ödenir.

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Orijinal (Temel ve Üstü Kademe)

(TL/ks)

Sertifikalı

Kademe

(TL/kg)

Arpa 0,10 0,08
Buğday 0,12 0,10
Aspir 0,80 0,50
Çavdar 0,16 0,08
Çeltik 0,35 0,25
Fiğ 1,60 1,50
Kuru Fasulye 0,60 0,50
Kanola (Kolza) 1,80 1,20
Korunga 1,60 1,50
Nohut 0,60 0,50
Patates 0,20 0,10
Soya 0,70 0,35
Susam 1,80 0,60
Tritikale 0,10 0,08
Yem Bezelyesi 1,60 1,50
Yerfıstığı 1,00 0,80
Yonca 5,00 4,00
Yulaf 0,16 0,08

 

Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2022 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda sertifikalı fidan üretim desteği ödenir.

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

(Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/Adet
Aşılı Fidan 0,50
Aşısız Fidan 0,25

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2022 yılında kayıt altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL ödenir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72.000 TL Ödenir. Ödemeler on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde yapılır.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerine 2022 yılından itibaren 3 (üç) yıl süreyle destekleme ödemesi yapılır.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ 

Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

a)    Buzağı/Malak/Dişi Manda Desteği

 1. Programlı aşılan tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılanna 500 TL/baş ödenir.
 2. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 200 TL/baş ödenir.
 3. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır.
 4. Suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 TL/baş ödenir.
 5. Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.
 6. Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayanlar için; buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar %75’i, 101-500 baş için %50’si ödenir.

7) Dişi mandalara 500 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 300 TL/baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 300 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 TL/baş destek ödenir.

 1. Islah amaçlı süt içerik analiz desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/baş destek ödenir.
 2. Düve alım desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise %50’si kadar destek ödemesi yapılır.

ç) Hastalıktan ari işletme desteği: Sağlık seıiifikasına salıip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 600 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutar ödenir. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılır.

 1. Besilik erkek sığır desteği: Bakanlık Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dalıil), mevzuatına uygtın kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil), Bakanlıkça belirlenen dönemlerde hayvan başına 500 TL/baş ödeme yapılır.

 

Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği : Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde (yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birimi miktarları 500 başa  kadar tam 501 baş ve üzeri için %50 sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 TL baş destek ödenir.

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına aşığıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

 

Hayvan Gen Kaynakları Desteği (TL/Baş/Kovan/Kg)
Büyükbaş Hayvan Koruma (Baş) 1.000
Küçükbaş Hayvan Koruma (Baş) 150
Sığır Pedigrili Koruma (Baş) 1.200
Arı Koruma (Kovan) 80
İpekböceği Koruma (Kg) 170
Islah Programındaki; Koyun/Keçi ve Yavrularının Halk Elinde Islahı (Baş) Elit Sürüde 150
Taban Sürüde 100
Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş) Boğa Yıl İçerisinde Doğuran anaç Manda 2000
Yıl İçerisinde Doğurmayan Anaç Manda 1200
Damızlığa Ayrılan Manda ( Düve/Tosun) (Baş) 1300
Damızlık Erkek Metaryal (Koç – Teke ) (Baş) Eit Sürüde 350 TL Taban Sürüde 250 TL

 

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12.000 TL olarak ödenir.

Anaç Koyun Keçi Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 50 TL, anaç keçilerine 50 TL, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, göçer yetiştiricilerin koyun-keçilerine ilave 2 TL ödenir.

Sürü Büyütme Desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına, Bakanlıkça belirlenen artış oranı aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 TL destek ödenir.

Arıcılık Desteği;

Arıcılık Desteği TL/Adet
Arılı Kovan 30 TL
Damızlık Ana Arı 100 TL

 

Ayrıca 2022 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/Kg ödeme yapılır.

Aşı Atık ve Küpe Desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.400 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 250 TL/baş atık desteği ödemesi yapılır. Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanalar için 2 TL/Baş, küçükbaş hayvanlar için 1,5 TL/Baş destek ödenir.

·   Su ürünleri desteklemeleri; Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Su Ürünleri Desteği (TL/kg-Adet)
Proje kapasitesi 50 ton/yıl üstünde Alabalık (kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil) 1,00
Proje kapasitesi 50 ton/yıl altında Alabalık (kg) 50.000 kg’a kadar (50.000 kg dâhil) 1,50
Kapalı Sistem Üretim (kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil) 2,00
Yeni Türler (kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil) 3,00
Midye (kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil) 0,50
Sazan (kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil) 1,50
Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği (adet) 10.000 adet’e kadar (10.000 adet dâhil) 60,00
Kilogram Üstü alabalık üretimi(kg) 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dâhil) 1,50
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg)  30.000 kg’a kadar (30.000 kg dâhil) 2,00

 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ LİSTESİ

ORDU

Havza Adı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Ordu-Akkuş Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kum Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates
Ordu-Altınordu Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Aybastı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Çamaş Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Çatalpınar Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Çaybaşı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Fatsa Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Gölköy Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Gülyalı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Gürgentepe Mısır (Dane), Kum Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-İkizce Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Kabadüz Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Kabataş Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Korgan Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Kumru Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Mesudiye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Perşembe Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay
Ordu-Ulubey Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Ünye Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık

EN ÇOK KAZANANLAR

 • IDEAS28.38 10.00%
 • SMART7.92 10.00%
 • MMCAS5.50 10.00%
 • ALCAR506.00 10.00%
 • BRYAT806.30 10.00%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • PAMEL345.60 -10.00%
 • GEREL14.39 -9.95%
 • SEKUR18.07 -7.57%
 • FENER59.65 -6.80%
 • ULUSE161.40 -6.33%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • EREGL37.10 0.22%
 • THYAO127.90 3.23%
 • ISCTR13.70 0.44%
 • KRDMD19.53 6.49%
 • TUPRS548.50 3.28%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 5.001.06 % 1,92
DOLAR 19.0407 % 0,04
EURO 20.6829 % -0,01
BITCOIN 27.191.68 % -0,73
ÇEYREK ALTIN 1.971.38 % 0,02
GRAM ALTIN 1.233.93 % 0,07