Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin Basın Açıklaması

Yayınlanma Tarihi :

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin Basın Açıklaması şöyle;

Gülyalı Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğümüz 2019 Nisan ayından bu yana geride kalan yaklaşık 1 yıllık süreçte ilçemizin önemli sorunlarına neşter vurduk ve sorunların çözümüne yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Yaklaşık  20 yıldır atıl bir vaziyette bekleyen Eski Gümrük binası ve alanıyla ilgili olarak da bir proje geliştirerek, mahallemizin ve bölgemizin düğün ve toplantı salonu gibi ihtiyaçlarını karşılayacak istihdama da katkı sunabilecek bir sosyal  tesis çalışması içerisine girdik. Gerçekleştireceğimiz çalışmanın Turnasuyu Yaşam Vadisi olarak çalışmalarına başladığımız projeyle de entegre olabileceğini, bölgeye değer katacağını gördük. Hazine arazisi olarak imarda sanayi tesis  alanı kaydı bulunan alanla ilgili resmi yazışmalara başladık. Bu kapsamda;
-30 Eylül 2019 tarihinde Gülyalı Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliğinden bu alanın belediyemize tahsisiyle ilgili görüş istedik.

-7 Ekim 2019 tarihinde Milli Emlak Şefliğinden talebimizin uygun görüldüğüne dair olumlu görüş bildirimi belediyemize ulaştı.

    • 12 Kasım 2019 tarihinde bu alanla ilgili düşüncelerimizi basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık ve vatandaşlarımızdan yıllardır atıl durumda bulunan alanla ilgili olumlu dönüşler aldık. İmar planında sanayi alanı olarak kaydı bulunan araziyle ilgili imar değişikliğine gidilmesi gerekiyordu. Bunun için öncelikle bu alanın 1/5000″lik imar plan tadilatını Gülyalı  halkının vergileriyle oluşan belediyemiz bütçesinden ücreti karşılığında Şehir Plancısına gerçekleştirdik. Daha sonra belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Plan Komisyonu”na alanın “sanayi tesis alanından sosyal tesis alanına çevrilmesi” için başvuruda bulundu.

– 31 Aralık 2019 tarihinde Büyükşehir İmar ve Plan Komisyonundan talebimizle ilgili uygun görüş bildirimi gerçekleştirildi ve rapor Büyükşehir Belediye Meclisine havale edildi.

– 9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında talebimiz gündeme alınarak oyçokluğuyla kabul edildi. Bizler de talebimizle ilgili destekleri için Büyükşehir Belediye Meclisine teşekkür ettik.

– 10 Ocak 2020 tarihinde de gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdik ve belediyemiz lehine sürecin olağan bir şekilde ilerlediğini basınımızla da paylaştık.

Basınımızla paylaştığımız ve kamuoyunun da büyük desteğini aldığımız projeyle ilgili olarak her şey yolunda giderken 28 Şubat 2020 tarihinde belediyemize Milli Emlak Şefliğinden bir yazı gönderildi. Tamamını sizinle paylaşacağımız yazıda özetle, “daha sonra gelişen işlemlere istinaden alanın Altınordu Belediyesi lehine 30 yıllığına kiralandığı ve Gülyalı Belediyesi”nin talebinin reddedildiği” bildirilmiştir.

Kıymetli basın mensuplarımız, değerli Ordu halkı;

Bizler ister ilçemiz Gülyalı, ister vatanımızın herhangi bir köşesi, neresi olursa olsun yapılacak hiçbir yatırıma karşı olmadık, olmayacağız da. Bir yatırım gerçekleşecekse önündeki engelleri kaldırma yolunda da elimizden gelen çabayı en üst seviyede gösterdik. Ancak elimizi attığımız her alanın değerlendiği bu süreçte Altınordu Belediye Başkanı Sn. Aşkın Tören”in girişimlerimizden haberdar olmasına rağmen farklı yolları deneyerek çalışmamızı engellemesini komşu iki ilçe belediyesi arasında bir nezaketsizlik olarak görüyoruz. Ordu”nun tamamına hâkim olan Büyükşehir Beledi-yemizin dahi ilçemizde gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere üst düzey yöneticiler nezdinde belediyemizi ziyaret etmeleri, çalışmaları değerlendirme nezaketinde bulunmaları Gülyalılı hemşehrilerimizi ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bir vatandaşımız Gülyalı sınırları içerisinde küçücük bir yapı dahi yapacak olsa imar durumunu öğrenmek, yapacağı işlemlerle ilgili görüş bildirmek mecburiyetindedir. Altınordu Belediyesi gibi kurumsal bir yapının bugüne kadar böyle bir girişimde bulunma nezaketini göstermediği açıkça ortadadır.

Altınordu Belediyesi gibi büyük bir yüzölçümüne sahip ilçe belediyesinin kendi sınırları içerisindeki alanlar dururken Gülyalı sınırları içerisinde bizim işlemlerini yürüttüğümüz bir alanla ilgili çalışma yürütmesini nasıl açıklayabiliriz” Altınordu”nun sokakları, caddeleri, mahalleleri hizmet beklerken, Altınordulu hemşehrilerimiz sorunlara çözüm beklerken Altınordu Belediyesi”nin kendi sınırlarındaki bütün işleri bitirmiş gibi Gülyalı”da proje geliştirmesinin sorgusunu Altınordulu hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Ordu halkının vicdanına bırakıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ulaş TEPE

Basın No: