EZAN VE ÖZGÜRLÜK

Yayınlanma Tarihi :

Özgürlüğü haykırışı, secdenin ise, O’dan başkasına yapılmamasının sesli emri olan ezanı susturmak artık bu evrende mümkün değildir, ancak kimi çakalların ezan sesi ile uludukları zaman zaman görülmüştür.

Çakalların ve köpeklerin uluması bulutlara zarar vermeyeceği gibi, çoğu tefekkür insanı hayvanların da ibadet ritüeli olduğunu terennüm etmişler, kimi bilim insanı ise hayvanların sese tepkisi demişlerdir.

Ancak ülkemizde bir gurup esfele safilin ezanı alçakça protesto etmeyi özgürlük sanıp, Allah’tan başka efendilere yallanmayı özgürlük zannetmişlerdir..

Unutulmamalıdır ki:

Bu zavallıların tarihte Firavunlar ve Ebu Cehiller gibi efendileri olduğu aşikardır.

İslam Peygamberine, Leheb’in:

“Sen bizim yeğenimizsin ancak Habeşli Köle ile benim gibi eşrafın aynı yerde ibadet etmesi mümkün değil” mantığını dikte etmesindeki hakikati anlayamayan zavallıların, ezanın ne demek olduğunu anlamaları mümkün değildir.

Ezan, sadece müslümanların namaza çağrı mesajı değil, aynı zamanda insanlığın özgürlük hareketinin başlangıcıdır.

Ezanın sustuğu dilinin değiştirilmek istendiği topraklarda, asla asıl amaç anlaşılamaz.

(Bu vesile ile söylemekte fayda var ezanın ortak dili Arapça’dır.

Çünkü dünyanın neresinde olursan ol, bilirsin ki orada bir cami var orada ibadet yapılır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında aydınlanma adı altında yapılan hatalardan biri de Türkçe ezan olmuştur.

Oysa doğru olan, Kur-an’ı Kerim’in anlaşılan dil ile okunup üzerinde konuşulması, ezanın da orjinal dili ile okunmasıydı.

Ancak O’nlar tam tersini yaptılar.

Şimdi ise bize düşen, ezanı orijinal diline çevirdiğimiz gibi, Kur-an’ı Kerim’i konuştuğumuz dil ile okuyup, ALLAH BU AYETTE NE MESAJ VERMİŞİR diye tartışmaktır..

Kanaatim odur ki, bu gün bu söylediklerime saçmalamış diyenlerin çocukları öyle bi an gelcek ki, keşke dedemiz de düşünseydi diyecekler..

Sözlerimin doğruluğuna inancım tamdır…)

Ve bu güne kadar ise, müslümanlara sadece ezanı namaza çağrı diye anlatanlar, ya gerçeği bilmeyen, ya da Bilal-i Habeşi’nin sesinin güzelliğine inanan magazincilerdi.

Bu sözlerime kötü niyetli yaklaşanlar, “ne yani namaza çağrı değil mi” diye yaklaşanlara diyeceğim odur ki;

Namaza gitmek için önce özgür olmak, tüm ilahları ret etmek zorundasınız.

O nedenle ezan, Allah’tan başka ilahları red ederek biter…

Yani hem Allah’a, hem de, mevki, güç, para, gibi ilahlara evet diyemezsiniz.

Yoksa Kur-an’ın veyl olsun (yazıklar olsun) o namaz kılanlara dediği musallilerden (namaz kılanlardanl olursunuz….

Diğer bir deyişle inandım dediğiniz Allah’ın adını pis işlerinizde kullanmış olursunuz…

Bu ahval size bela olarak yansır…

Zaten bu başımıza gelen belanın müsebbibi de yine biziz.

Hadi O’nlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı.

Ya biz, sevdamızı doğru anlattık mı.?

Ya biz sevdamıza kir olan parayı katmadık mı.?

Kaldı ki Bilal’in sesi güzel olsada, en güzel ses Bilal’in de olsa, asla islam peygamberi ezanı ses güzelliğine boğduracak akıl ve idrakte değildi.

O’nun mücadelesinin temeli adaletti…

O adalet timsali yürüyen Kur-an olan yüce önderin sünnetini anlamak için, ritüellerden arınıp nem oranının aşırı yoğun olduğu bölgelerde sarıkla gezip terli terli camiye gelmekten ziyade şuurlu olmak, işin aklını ve vicdanını kavramak en büyük sünnettir.

Kölenin yükseğe çıkıp, “bu mülkte Allah’tan başka büyük yok, efendi yok” diye haykırmasındaki hikmeti tefekkür edenler sözlerimi daha iyi idrak edecektir…

Ezan insan olmaktır ve insanlık, insanlığın ne büyük bir nimet olduğunu anlamak istiyorsa, bir köpeğe bakmalıdır…

Değerli Dostlarım;

Konunun daha derin analizlerini yapıp mücadele hayatına sokmaya çalıştığım kitapta en önemli konulardan biri olan Ezanın Özgürlük Çağrısı olduğu fikrimin bir kısmını Türkiye’de gündem olmuşken sizlerle paylaştım.

Sözlerimi istiklal şairi Kur’an vicdanı Mehmet Akif’in,

“Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli” ezan gibi hikmetin bu topraklarda yansıması olan dizeleri ile bitiriyorum.

Doğru yolda olana selam olsun!

Basın No: