Çekirge Sürveyi Yapıldı

Yayınlanma Tarihi :

Ülkemizde en yaygın bulunan çekirge türleri Yeşil Çekirge, Kara Çekirge, Fas Çekirgesi, Madrap Çekirgesi ve İtalyan Çekirgesidir.

İlimizde çekirge mücadelesi, özel mülk olmayan alanlarda Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde yapılmaktadır. Ordu ilimizde bu alanların büyük çoğunluğunu meralar oluşturmaktadır. Özel mülk alanlarında tespit edilen garsiyat alanları mevcut ise İl / İlçe Müdürlüklerince takip edilerek kontrol altında tutulmaktadır. Bu amaçla gerek bir sonraki yıl programa alınacak alanları belirlemek gerekse mücadele zamanını, çekirge yoğunluğunu belirlemek için ilimizde sürveyler yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

Basın No: